Java, MySQL a Eclipse – instalace

5.3.2012 by: Aimia

Stručný návod, jak nastavit MySQL v prostředí Eclipse. Článek jsem napsal pro své potřeby, jelikož dost zapomínám, publikuji jej bez úprav.

Instalace

1. Stáhnout Connector/J MySQL
2. Rozbalit Connector a nakopírovat kamkoliv
3. Přidat cestu do systémových cest(nevím jestli je to nutné, já ji tam pro jistotu přidal)
Nastavení Eclipse projektu
4. Vytvořit nový projekt, pravým tlačítkem kliknout na projekt, zvolit properties->java build path->libraries, ‘kliknout na ‘add external jar‘ a přidat connector.jar soubor.
5. Vyzkoušet správnou funkčnost můžete na tomto příkladu(nezapomeňte změnit uživ. jméno a heslo pro přístup do databáze)

//

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
 
public class CreateDatabase {
 
public static void main(String[] args) {
 
Connection connection = null;
Statement statement = null;
try {
// nejprve se pripojime na databazi
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
String url = "jdbc:mysql://localhost/mysql";
// zmente si podle potreby uziv. heslo a jmeno pro pristup do databaze
connection = DriverManager.getConnection(url, "root", "");
//vytvorime dotaz a posleme jej databazovemu stroji
statement = connection.createStatement();
String testdbSQL = "CREATE DATABASE test_db";
statement.executeUpdate(testdbSQL);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
if (statement != null) {
try {
statement.close();
} catch (SQLException e) {
}
}
if (connection != null) {
try {
connection.close();
} catch (SQLException e) {
}
}
}
}
}

Tímto kódem vytvoříme zkušební databázi. Pokud kód vyvolá výjimku, došlo k nějakému problému(příčina se vypíše na konzoli).

Filed under: java

Leave a Reply